Invid en port i nedre delen av rue de Bac sitter en skylt med texten ”La chapelle de la médaille miraculeuse.”

En lång gång leder till den mirakulösa medaljens kapell. Till vänster i denna gång är muren täckt av små marmorplattor med korta budskap. På de flesta står det bara ”Merci à Marie” och sedan några initialer.

Kapellet är stort. Det är snarare en kyrka – en ljus kyrka, ganska originell i arkitekturen: två läktare på vänstra långsidan och en på den högra.

Här hade den unga klosternovisen Catherine Labouré en uppenbarelse år 1830. Hon fick se ”den heliga jungfrun” Maria sittande i en länsstol invid altaret.

Maria talade till Catherine i två timmar. Catherine satt hela tiden med händerna i Marias knä.

Några månader senare hände samma sak. Den här gången stod Maria i koret. Framför henne liksom projicerades en oval medalj.

Catherine fick befallningen att låta prägla en sådan medalj och att sedan låta sprida kopior av den bland de trogna. Så skedde.

Något år senare drabbades Paris av en koleraepidemi. Många sjuka, som hade fått motta medaljen, uppges ha blivit botade.

Under de kommande åren såldes tusentals medaljer. När Catherine Labouré dog år 1876 hade det sålts en miljard exemplar!

År 1933 blev Catherine saligförklarad av den dåvarande påven. Hennes kropp grävdes då upp. Den visade sig vara mycket välbevarad.

I dag är ”La chapelle de la médaille miraculeuse” ett pilgrimsmål. Fortfarande finns där den ”mirakulösa medaljen” att köpa.

Inne i kapellet är det nästan alltid mycket folk. En del sitter tysta i bänkarna. Andra ligger på knä på de trappor, som leder upp till altaret.

Längst fram i koret finns en staty av Maria. Det var där ”den heliga jungfrun” stod, när hon beordrade Catherine att låta prägla medaljer.

Till höger om altaret förvaras Catherines kvarlevor i ett glasskåp. Till höger därom står den länsstol, som Maria satt i under den första uppenbarelsen.

Annonser