Sedan december förra året har den 23-åriga webjournalisten Anat Kamm suttit i husarrest anklagad för spioneri. Men först i början av april lyftes förbudet för de israeliska tidningarna att skriva om fallet som många kände till och en rad utländska tidningar rapporterat om.

Det började med att den liberala tidningen Ha´aretz 2008 rapporterade att högt uppsatta officerare givit order om avrättning av palestinska militanter i strid mot israelisk lag.

Artikeln fick militärerna att oroa sig för att de kunde bli ställda inför rätta för krigsbrott om de åkte utomlands och de kopplade in polisen. Utredningen ledde så småningom fram till Anat Kamm. Hon hade utan problem kopierat tusentals dokument på cd när hon gjorde sin militärtjänst. Hon hade sedan lämnat över dokument till Uri Blau, som använt dem som grund för sin artikel.

Artikeln hade i likhet med alla artiklar som berör krigsmakten granskats av censuren som inte ansåg att den var något hot mot rikets säkerhet.

Uri Blau befinner sig för närvarande i London och förhandlar med myndigheterna för att slippa åtal. Han har gått med på att lämna över det material han fått av Anat Kamm, sedan hon givit upp sitt skydd i egenskap av journalistisk källa.

Affären har lett till krav i Israel om att journalister ska kunna ställas inför rätta om de har fått tag på hemligstämplat material. Det har i sin tur fått Israels pressråd att protestera eftersom det skulle inskränka pressfriheten.

Det har också diskuterats om Anat Kamm verkligen kan bli fälld för spioneri eftersom hon inte spionerat för någon. Hon har i stället försökt avslöja krigsbrott, enligt försvararna.

_ När jag kopierade materialet trodde jag att historien visat att människor som slagit larm om krigsbrott blivit förlåtna, uppges Anat Kamm ha sagt under förhören.

Allmänheten har ställt sig på myndigheternas sida. En opinionsundersökning nyligen visade att en majoritet anser att journalister som avslöjar felaktigheter som den israeliska försvarsmakten begått ska straffas.

Tidningarna har heller inte försvarat Anat Kamm med undantag av ett antal kolumnister i tidningen Ha´aretz.

Eva Boss
(Skriven för Aftonbladet Kultur)

Annonser