SAN FRANCISCO: Den ser ut som en liten sovsäck, men fungerar i själva verket som en inkubator. Studenter på Stanforduniversitetet har konstruerat en bebisvärmare för att kunna rädda fler av de fyra miljoner barn som föds för tidigt varje år, många i u-länder. Sovsäcken kostar 25 dollar och är utrustad med en gelé som håller kroppstemperatur.
Grundarna av Embrace hoppas inte bara kunna rädda 100 000 liv årligen, utan även förhindra att barn utvecklar livslånga sjukdomar som diabetes till följd av hypotermi i tidiga skeden av livet. Nu har initiativtagarna flyttat till Indien för att lansera produkten där. De behöver 3 miljoner dollar för att starta produktion och letar partners. Embrace är en icke-vinstdrivande organisation.

FOTNOT: detta är ett utkast för Omvärlden.

Annonser