Kvinnokampen har tagit ett steg tillbaka under 2000-talet. Kapitalismen har gjort kvinnorna till sexobjekt medan islam tvingar dem att dölja sig under slöjor och heltäckande kläder.

Det är den internationellt erkända egyptiska författaren Nawal El Saadawis uppfattning. Hon, som länge kämpat för kvinnors rätt, är besviken över bakslaget men har inte gett upp. Hennes lösning är att kvinnorna i hela världen måste förenas och kämpa tillsammans.

Religionens ökade makt är uppenbar i Mellanöstern. Även i religiöst liberala länder i Mellanöstern som Jordanien, Libanon och Syrien bär allt fler kvinnor slöja. En del har även abaya som täcker allt utom ansikte, händer och fötter. Många är unga medan en del av deras mammor fortfarande kan ha jeans eller kortkort. Det var inte alls var ovanligt bland de universitetsstuderande på 60-talet.

I Egypten är tillbakagången tydlig. För inte länge sedan kunde man se egyptiska flickor i bikini på stränderna. Men de senaste åren har många återgått till den traditionella klädseln. En del har till och med börjat med niqab, en slöja för ansiktet, något som inte varit tradition i Egypten tidigare.

Egyptens regering har sett niqabbärandet som ett varningstecken, ett ökat inflytande från Saudiarabiens strikta Wahhabiideologi, och har beslutat att förbjuda niqab under examensprov vid universitetet.

Det har i sin tur lett till protester från unga studenter som hävdar att niqaben kommer att hjälpa dem att komma till paradiset.

Hur kan detta komma sig, frågar jag Nawal El Saadawi som i hela sitt vuxna liv arbetat för kvinnans frigörelse. Varför väljer unga flickor att begränsa sin egen frihet på detta sätt?

_ Flickorna gör det eftersom de är hjärntvättade av politiska religiösa grupper, av sina fäder, bröder och män, svarar hon snabbt.

Men, påpekar hon, slöjan är inte någon islamsk uppfinning. Den fanns före islam och finns i såväl kristendomen, islam och judendomen.

_ Detta är viktigt att nämna för folk i västvärlden som bara attackerar islam. Slöjan har sitt ursprung i slavsystemet i alla tre religionerna, säger hon.

Enligt henne handlar slöjkravet om politik mer än religion.

_ Det här är en mycket politisk fråga. Det handlar om den ökande politiseringen av patriarkatet och kapitalismen. Vi lever i en värld av med ett klass- och patriarkaliskt system som är emot kvinnor, säger Nawal El Saadawi.

Det gäller inte bara Mellanöstern. Det gäller Västvärlden lika mycket. Hon såg vid ett besök i New York förra året hur kvinnorna klär sig allt mer utmanande. Kläderna är urringade och åtsittande.

_ Kvinnorna betraktas bara som en kropp på en marknad.

Under kapitalismen har kvinnorna blivit sexobjekt medan de under islam tvingas täcka sina kroppar. I båda fallen handlar det om att beröva kvinnorna deras makt och deras rättigheter, konstaterar hon.

Hon tycker inte ens att kvinnorna i Sverige är fria.

_ Jag har varit i Sverige flera gånger. Ni har också kapitalism och patriarkat, säger hon.

Men på frågan om det i så fall är bättre med socialismen, svarar hon nej. Det fanns ingen jämlikhet i Sovjeunionen heller. Det såg hon när hon besökte landet.

Frågan är vad kvinnorna kan göra åt det ökade förtrycket. Kan de verkligen bli fria?

Nawal El Saadawis svar är att kvinnorna måste lära av det förflutna och slåss tillsammans. Det är både en universell och lokal kamp.

Upplysta kvinnor måste också tala med de kvinnor som försvarar förtrycket, som försvarar niqab, och få dem att inse att de inte är fria.

_ Det är därför jag skriver. För att uppnå ett sekulärt samhälle. Vi måste separera religion och lag. Religionen ska inte få påverka lagstiftningen. Niqab är ett politiskt beslut. Politikerna både förbjuder och påbjuder, säger hon.

_ Vi måste kämpa tillsammans både lokalt och globalt. Både Vatikanen i Rom och Al Ahram i Kairo tillåter beslöjade kvinnor. Det är falskhet, hyckleri och dubbelmoral: Den oheliga alliansen mellan politik, religion och sex.

Al Ahram är Egyptens religiösa centrum. Där finns de ledande muslimska institutionerna och de framstående religiösa vetenskapsmännen.

Nawal El Saadawi understryker religionens roll i samhället. Vare sig i USA eller i Europa finns någon verklig separation mellan kyrkan och staten. USA regeras av kristna, Israel är en judisk stat, Mellanöstern är muslimskt.

_ De religiösa krafterna är på väg tillbaka i Europa. De vinner makt för att bekämpa muslimerna. Titta på Schweiz där det är en konflikt mellan islam och kristendomen. Allt är politiskt.

Men så här var det inte på 1900-talet, inte vare sig på 30-, 40-, 50-, 60-,70- eller 80-talet.

_ När jag var barn bad vare sig mina lärare, min far eller mor mig att ha slöja. Ingen gjorde det. Min far var muslim men han sände mig till institutioner för män för att jag skulle få utbildning.

Nawal El Saadawi är född 1931. Hon fick en bra utbildning och studerade medicin vid Kairos universitet.

Förändringen började när Egypten enligt henne blev en amerikansk koloni under Sadat. President Anwar Sadat och USA:s president Ronald Reagan samarbetade med islamiska grupper samt Israel. Det är därför utbildningen blivit mycket mer religiös. Det är därför kvinnor hjärntvättas, påstår hon.

_ Tradition och förtryck kommer ur inre och yttre makter. Det går inte att separera Sadat och Reagan. Bin Ladin och George Bush är tvillingar.

Inte ens den nuvarande amerikanske presidenten Barak Obama finner nåd i hennes ögon.

_ Obama är en hycklare eftersom han sade när han höll sitt tal i Kairo att det är OK att bära slöja eftersom det är ett val av frihet, säger hon.

Hon avvisar tanken på att han kanske inte förstår.

_ Nej han är mycket begåvad. De är alla delar av systemet.

_ Kvinnorna förlorar. Det är en tillbakagång av historien. Vi går bakåt. Tolkningen av religionen går bakåt. Min far tolkade religionen på ett modernt sätt. Nu måste jag sluta intervjun. Jag är trött, säger den 78-åriga författaren vars engagemang inte minskat med åren.

Skriven för Aftonbladets kultursida

Annonser