KÖPENHAMN: Hur gör man med en statsminister som uppenbarligen inte vet vad han talar om? Skall man skriva det? Bör man?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen,inte helt uppdaterad. Foto:Statsministeriet.dk

Nä, det här inte ett argument för en polemiserande nyhetsjournalistik, eller en hyllning till den fria bloggosfären, snarare tvärt om.

Det är ett försök att beskriva ett dilemma.

Bakgrunden är den här:

Tisdagen den 26 januari kommenterade Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen ett förslag från en parti- och ministerkollega om att skärpa reglerna för att få permanent uppehållstillstånd i Danmark. Förslaget går ut på att ersätta gällande regler med ett nytt poängsystem. Utlänningar som visar framfötterna; går på kurser söker jobb etc. skall komma längre fram i kön än de som inte gör.

Det var en nyhet som var (tyckte jag) relevant att skriva om. Det tyckte GP:s utlandsredaktion också.

Sagt och gjort.

I en kommentar till förslaget sa statsministern att Danmark går från ett system med automatik till flexibilitet, alltså att uppehållstillstånd inte bara skall komma dimpandes efter ett visst antal år.

Det var kort och ganska snärtigt sagt. Och det var just precis så som Jyllands-Posten hade beskrivet poängen. Løkke Rasmussens uttalande under sitt fasta tisdagsmöte med pressen skrev jag därför in i ett pratminus nånstans i början av texten, strax efter lunch.

Men det var fel.

Så är det inte.

Danmark har inget system med där permanenta uppehållstillstånd tilldelas automatiskt till dem som väntat länge nog.

Det framgick rätt snabbt av en titt på integrationsministeriets hemsida, och det fick jag några timmar senare bekräftat av en informationsansvarig på departementet. Hur det egentligen fungerar är något komplicerat affär men kan för den eventuellt intresserade studeras här. Någon automatik är det i alla händelser inte fråga om.

Så vad med statsministerns uttalande?

Jag strök det framåt eftermiddagen innan jag skickade texten.

Det var ju inte sant.

Å andra sidan, han hade ju sagt så. Och så blev han också refererad i de flesta danska medier efteråt. Så vitt jag har kunnat så var det ingen som kontrollerade hur det egentligen ligger till.

Varför Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sade som han gjorde har jag inte aning om. Kanske var det för att knipa en polemisk poäng. Kanske visste han helt enkelt inte vad han talade om. Kanske drog han bara till med nåt som han hade läst i Jyllands-Posten.

Det är inte så viktigt här, och var inte så viktigt då.

För Göteborgs-Postens läsare var själva förslaget om att poängsätta utlänningar mer relevant än frågan om hur den danske statsministern motiverar en föreslagen lagändring. Tyckte jag. Den dagen.

Men frågan som uppstod var om jag okommenterat skulle referera något som jag hade insett var fel.

Eller skulle jag referera uttalandet fast det var fel, och därefter använda ett par-tre hundra anslag på ett begränsat utrymme för att berätta att den danske statsministern inte är helt insatt i sitt eget lands lagar?

Eller skulle jag låta bli.

Jag lät bli.

Till nu.

Nu fungerar därför den här bloggtexten som en lite småpolemisk rättelse till det som kom att stå i GP den 27 januari.

Det kan bloggar också användas till.

Jag är bara inte helt säker på om det heller är så lyckat.

Annonser