PARIS Förre presidenten Jacques Chirac ska åtalas.
 Äntligen har rättvisan hunnit ikapp honom, säger jag – präglad som jag är av svenskt rättspatos. Hoppas han får det straff han förtjänar.
Chirac är en genomkorrumperad typ, som de flesta andra politiska potentater i sin generation. Detta borde alla veta.
Ändå är reaktionerna, i högsta grad, blandade:
 Han är en gammal man och borde lämnas ifred.
 Han är anklagad för oegentligheter, som härrör från början av 1980-talet. Det borde få vara glömt nu.
 Han har ju ändå varit Frankrikes president. Att åtala honom är nästan att smutsa ned Republiken.
Ja, så kan det låta bland vanligt folk.
Det är bara att konstatera: Här i Frankrike råder en annan mentalitet – mer fördragsam, skulle man kunna säga. Jantelagen gör sig mindre gällande. Men det beror i sin tur på att folk här är mer hunsade och det redan sedan barnsben. Alla har tidigt fått lära sig att veta sin plats – och är därför mindre avundsjuka på dem som har lyckats bättre.

Annonser