DELHI: Nu har outsourcingen spridit sig till indiska landsbygden.
”Vi hittar så många begåvningar i byarna, som inte vill flytta in till stan”, förklarar sociale entreprenören G Srinivasan, som förra året startade RuralShores.
It-bolaget har öppnat ett av landets första agrara BPO-kontor i Bagepalli, 10 mil utanför Bangalore, vilket nu sysselsätter 100 personer. Här hamnar enklare datoriseringsuppgifter och RuralShore tränar själva sina anställda, som alla har minst gymnasiekompetens. Målet är att inom 7-10 år öppna kontor i landets samtliga 600 distrikt och lyfta 100 000 människor ur fattigdom.
RuralShores har fått finansiell backning av Indiens största huslåneinstitut, HDFC, och ingått ett samarbete med it-jätten Infosys.
”Den svåraste biten har varit att övertyga kunderna att byborna faktiskt kan göra detta”, säger G Srinivasan.
Och när intressenterna väl låtit sig övertalas –Bagepalli sparar dem trots allt 40 procent av kostnaderna – så har de fått finna sig i att bo på ashram när de kommit på kontorsbesök. Byn saknar hotell.

Annonser