Snus är som bekant snus om än i gyllene dosor. Här i Finland har just en ovanlig rättegång inletts, där snusförnuftet prövas…

Det handlar om åtta män, de flesta pensionärer eller arbetslösa, som mellan 2004 och 2007 gjort ett uppseendeväckande antal båtresor. Vid dessa resor har de köpt in ansenliga mängder av snus, över tre ton.

– Det var frågan om en social verksamhet där båtresandet utgjorde ett element, säger den huvudåtalades advokat till tidningen Hufvudstadsbladet.

Åklagaren menar att männen underlåtit att betala närmare 450 000 euro i skatt för snusdosorna. Den huvudåtalade har medgett att han sålt vidare till en kiosk, och därmed tjänat ”en skärv” men övriga säger att det främst handlar om privat bruk.

– I så fall hade det räckt för mellan 450 och 650 års bruk, replikerar åklagaren.

Hur mycket snus som inhandlats har tullen fått reda på bl a genom att kolla hur mycket bonuspoäng männen fått för sina inköp.

Historien blir inte sämre av att det i Finland är otillåtet att sälja snus.

– Man kan då inte kräva att de skulle ha gjort en skatteanmälan, menar försvaret medan åklagarsidan hävdat att detta snarast stärker brottsmisstankarna.

Måtte snusförnuftet segra i denna minst sagt ovanliga rättegång!

Annonser