CYPERN: Telefonen ringer och jag svarar hallå.

_Jaha, du har slutat jobba för dagen, säger den som ringer. Det visste hon bara på grund av sättet jag svarade.

Det här är ett litet dilemma för mig. De som ringer mig på dagarna ringer oftast från Sverige om något jobb. För att de inte ska tycka att jag är ohövlig eller ouppfostrad svarar jag alltid med mitt namn, eftersom det är så man gör i Sverige.

Men så är det inte i många andra delar av världen. Här på Cypern är det ingen som svarar med namn. Det gör de inte ens när man ringer till myndigheter. Det är bara någon som säger hallå på engelska, nästan aldrig grekiska. Sedan får man fråga om det är rätt person man kommit till. Ibland kan det vara en kollega som svarar.

Oftast har jag bara fått ett namn och ett nummer när jag tagit reda på vart jag ska ringa i ett ärendet. Det finns nästan aldrig någon telefonväxel som kan lotsa mig till rätt person.

Om någon som inte är svensk ringer mig på dagen fattar de aldrig att jag svarat med mitt namn utan frågar om de kan få tala med Eva Boss.

Många gör inte ens det. Folk som ringer fel brukar fråga ”vem är du?”, varpå jag ofta lite irriterat undrar vem det är som frågar, varpå de frågar om det är Maria och jag säger att de ringt fel och de lägger på luren.

På kvällarna när jag mest får privatsamtal går jag över till hallå som är det brukliga här. Men då blir det konstigt när någon tidning ringer om jobb.

Jag frågade min brittiske kollega hur man gör i Storbritannien och fick veta att där säger man också hallå. Han blev förvånad över att det anses ohövligt i Sverige.

Samma sak är det när jag ringer till olika länder i Mellanöstern. Inte ens telefonisten i telefonväxeln svarar med namnet på företaget eller myndigheten.

Detta hallå, ofta på engelska, kan bli ännu mer förvirrande när man ringer till någons mobiltelefon i arabvärlden. Politiker och andra betydande personer låter ofta någon anställd svara i mobilen, chauffören till exempel. Personen man söker behöver inte ens vara på plats.

Fast å andra sidan är det inte mer upplysande när man ringer till företag eller myndigheter i Sverige och personen svarar med ett Anna eller Olle. Det säger mig inte mer än hallå.

Annonser