KÖPENHAMN: De flesta säger klimatkonferensen när de talar på FN-konferensen Den 7-18 december. 192 nationer väntas att delta.

De initierade, och vi som gärna vill framstå som sådana, säger COP 15, uttytt Conference of the Parties, närmare bestämts den 15:e i ordningen.

Här skall lanseras ett centralt begrepp till; redan känt och spritt i värdsnationen.

Begreppet är lymmelpaket, ”lømmelpakke” på orginalspråk.

Lymmelpaketet innehåller än så länge enbart förslag på hur ordningsmakten skall motverka befarat våldsamma demonstrationer och upplopp i december.

Men eftersom förslaget kommer från regeringspartiet Venstre finns det rätt goda skäl att ta det allvarligt.

Viktigast eller i varje fall mest uppmärksammat är idén om att avskaffa gällande ”ungdomsrabatt” på bötesföreläggande, och en tiofaldig höjning av bötesbeloppen generellt.

Exakt hur det hela skall utformas är en smula oklart.

Men enligt förslagsställarna skall det kosta 6 000:00 (danska) kronor att delta i en demonstration som polisen har förklarat upplöst, och ytterligare 10 000:00 (danska) kronor att göra sig skyldig till förstörelse, eller att överskrida en av polisens avspärrningar.

Lite kortare sagt: Det kan bli dyrt att befinna sig på fel plats i den danska huvudstaden i december.

Här kan vän av ordning och reda invända att dansk polis naturligtvis inte kommer uttaxera demonstrationsböter till höger och vänster hur som helst, men enbart, och som avsett, gå efter de notoriska våldsverkarna – lymlarna.

Och de kan ju vän av ordning och reda ha rätt i, kan man hoppas.

Å andra sidan, och det finns verkligen en andra sida här, så har den danska ordningsmakten utvisat en rätt långt gången nitiskhet när det gäller efterlevnaden av andra aktuella förbud – exempel och liten läsövning finns här.

Motsvarande efterlevnad av ett eventuellt beslutad lymmelpaket kan bli en nog så inkomstbringade intäktskälla för värdsnationen till COP 15; snudd på klimatsmart.

Annonser