Nyhetstunnt ? Nja, det finns ju alltid den ständigt pågående invandrardebatten, och vad som därtill hör här i landet.

Alldeles nyss var det förslaget från regeringspartiet Konservative folkeparti om att förbjuda burka och niqab, de så gott som heltäckande muslimska klädesplaggen. Det föll inte i så god jord. Regeringspartnern, det liberala Venstre, visade sig vara emot, och var för övrigt inte heller informerad på förhand.

Resultatet blev en i hast upprättad burkakommission med uppgift att utreda eller möjligtvis begrava frågan. Kommissionen skall undersöka utbredningen av burkabruket i det danska samhället, och inventera vilka problem det medför, i första hand med att identifiera vem som döljer sig inne klädedräkten. Sannolikt blir det en överkomlig uppgift. Kvalificerade gissningar uppskattar antalet användare i Danmark till mellan 50 och 150, varav en tredjedel eller hälften torde vara danska konvertiter. Men det är ju i sakens natur lite svårt att se.

Till skillnad från andra företrädesvis islamfixerade invandrarfrågor fick frågan ett visst komisk drag över sig. I varje fall tyckte oppositionen det var kul med hur regeringens snavade runt och trasslade in sig i burkan – och så försvann fokus från vad oppositionspartierna själva tyckte i frågan.

Men det kommer alltid mer; något som är ännu lite mer islamskt för att uttrycka det på det viset. En föreslagen moské i stadsdelen Nørrebro är en stark kandidat.

Moskén är i skrivande stund godkänd som ett kommunal planärende, men blir ifrågasatt av andra skäl. Okända, men misstänkta iranska intressen tros ligga bakom. Och så låter det så här: länk till nytt utspel

Något tyder på att det bara är en början.

Annonser