Vilken roll spelar Irans högste religiöse ledare ayatollah Ali Khamenei i valkuppen som ledde till Mahmoud Ahmadinejads seger? Normalt brukar han stå över den dagliga politiken. Men nu är det han som försöker lugna ned massorna och uppmanar till ett stopp för demonstrationerna som är de allvarligaste sedan revolutionen 1979. Presidenten har åkt till Ryssland och där han inte nämnt händelserna i Iran.

Det finns flera teorier om den högste ledarens roll. Den vanligaste är att ayatollah Khamenei vet att anklagelserna om valfusk är graverande för islamiska republiken, men att han fruktade en seger för den moderate Mir-Hossein Mousavi ännu mer. De båda männen har tidigare haft ett mycket spänt förhållande. Samtidigt betraktar han Ahmadinejad som en lojal allierad och gillar att han och den yngre generationen revolutionärer utmanar det gamla gardet och därmed stärker hans egen makt.

Men det finns också teorier om att han tvingats ställa upp på Ahmadinejad och att han långtifrån har den starka ställning som han påstås ha. Ahmadinejad och de andra unga revolutionärerna från 1979 har gjort karriär i det Revolotionära gardet. De tror på den islamiska republiken men de tillhör inte det styrande prästerskapet som de nu försöker knuffa undan och ge en mer ceremioniell roll.

Ahmadinejads fiender kan inte räkna med den högste religiöse ledarens stöd. Det var märkbart redan under valkampanje. Frågan är vad de har för möjligheter i den pågående maktkampen. Det är värt att notera att vare sig Mousavi eller de andra kandidaterna vill upplösa den islamiska republiken. De vill bara modernisera den.

Den tidigare presidenten Akbar Hashemi Rafsanjari, som stöder Mousavi, har makt i egenskap av ordförande för församlingen av experter, vilken i teorin kan avsätta den högste ledaren, en möjlighet som aldrig utnyttjats. Men han måste i så fall få med sig de andra 86 i församlingen. Det uppges ha rest till Qom för att få stöd för att samla experterna till ett sammanträde. Maktkampen mellan de inblandade pågår med andra ord för fullt.

Under tiden fortsätter demonstrationerna utan tecken på att avmattas. Långt framme finns kvinnorna som hoppats på Mousavi för att han lovade dem ökad frihet. En del av dem har följt rådet att kläs sig i svart chador som täcker dem från topp till tå hållande bilder av republikens förste högste ledare ayatollah Khomenei. Vågar någon angripa dem?

Annonser