Jag läste en novell av Jorge Luis Borges. Den handlar om två kvinnliga konstnärer, som livet igenom konkurrerade med varandra – utan att egentligen veta om det.
Då kom jag att tänka på Monet och Renoir.
Alldeles här i närheten, nere vid floden, målade Monet och Renoir samma motiv: La Grenouillère – en nöjesanläggning ute på ön. Reproduktioner finns uppsatta på platsen.
Det märkvärdiga med dessa två tavlor är att de är nästan identiska.
Året var 1869. Den nya konstriktningen var då ännu i sin linda. Fanns det då alls ingen konkurrens mellan de två banbrytarna? Var de enbart förenade i en djup frändskap?
Det måste jag ta reda på.

Annonser