Det kan man fråga sig när man läser en alldeles ny dom från Högsta Domstolen i Italien. Ett företag i Neapel hade avskedat en anställd, som när chefen kritiserade honom svarade med ”vem f-n tror du att du är?”. Enligt HD är ett sådant svar inte en tillräckligt bra orsak för ett avskedande, och företaget måste nu ta tillbaka mannen om han fortfarande vill det.

Enligt domarna hade mannen bara reagerat lite väl starkt på chefens sätt att kritisera. Med tanke på hur förhållandet mellan chefen och de anställda ser ut på många företag i Italien är det inte alls otroligt att den anställde mannen reagerade på arrogans från chefens sida.

Kurser för humana chefer och för att lära sig att samarbeta med sina anställda är inget som har någon större marknad i Italien. Chefen är chefen, och han bestämmer. Allt. Punkt och slut. Litegrann som på tiden när man tog av sig mössan och bugade för patron när han åkte förbi alltså.

Annonser