Recessionen har bara börjat spela ut i Indien. De statliga åtgärdsmöjligheterna är uttömda tills efter valet och en utsvävande budget har gjort landet kreditovärdigt. Men dess relativt lilla exportberoende, inhemska konsumtion och låga skuldsättning kommer att vädra ut nedgången på sikt.

Recessionsrakning i Delhi :)

− De kommande två kvartalen kommer att bli tuffa, säger Sonal Varma, ekonom på finanskonglomeratet Nomura Group.

Indiska börsen har halverats under det senaste året, till stor del på grund av ett tillbakadragande av utländska medel, 13.4 miljarder dollar det senaste året.

Exporten sjönk med 16 procent i januari, största dippen på ett decennium. Indiens it-flaggskepp har sänkt sin tillväxt från dryga 30 till 16 procent. Industrin håller andan inför tänkbar västlig protektionism, men ”den ekonomiska logiken för BPO är fortsatt väldigt stark”, menar Dhirendra Kumar på forskningsinstitutet Value Research.

Regeringens motdrag har kommit i tre separata stimulanspaket under december-februari, i vilka de bland annat har säkrat kreditflödet till små och mellanstora bolag, sänkt skatter på varor och tjänster samt på gas och diesel, vilket redan är subventionerat. Riksbanken RBI har sänkt reporäntan med 400 baspunkter till 5 procent och den omvända reporäntan med 250 punkter till 3.5 procent sedan oktober. Kapitaltäckningsgraden har sänkts med 4 procent. Detta har totalt ökat bankernas likviditet med motsvarande 750 miljarder kronor.

Men Rajiv Kumar, chef på ekonomiska forskningsrådet ICRIER, menar att ränktesänkningarna borde kommit tidigare och att det återstår att se huruvida regeringens utgiftsökningar kommer att få effekt.

− Det beror på ifall de klarar att distribuera medlen, det har hänt att departementen har misslyckats tidigare och återfört pengarna till budgeten säger han.

Parlamentsval stundar i April-Maj och regeringen har fått rejäl kritik för sin interimbudget, som med låneavskrivningar till bönder, arbetsgaranti till landsbygdens fattiga och egna löneökningar beräknas pressa upp budgetunderskottet till ”ohållbara nivåer”, närmare 11.4 procent, enligt kreditrankinginstitutet Standard&Poor. De har stämplat Indien som kreditovärdigt.

Men trots allt beräknas landet ha världens näst största tillväxt i år.
”På medel till lång sikt kommer den indiska marknaden vara bland de första som återfår farten” spår Sukumar Rajah på Franklin Templeton.

Annonser