En ansedd lärd man från Saudiarabien varnar ungdomar som studerar utomlands från att köra bil på biobränslen som innehåller alkohol eftersom alkoholbruk är en synd.

Shejk Mohammed Al-Najimi, som är ledamot i  Saudis islamiska rättsskipningsakademi, säger att  profeten förbjuder all form av kontakt med alkhol inkluderande inklusive köpa, sälja, bära, servera, dricka eller tillverka alkohol.

Muslimska ungdomar som studerar utomlands bryter därför mot förbudet om de använder biobränslen som huvudsakligen är gjorda av alkohol, säger han. Men han påpekar samtidigt att han inte utfärdat någon fatwa. Detta är hans personliga åsikt.

Annonser