Medan världen diskuterar om Israel och Hamas kan ställas inför rätta för krigsförbrytelser har cyprioterna blivit påminda om grymheterna 1974. En turkisk skådespelare bekände i ett TV-program att han skjutit grekcypriotiska krigsfångar under den turkiska invasionen. Det hade plågat honom svårt och han hade tvingats att gå i psykoterapi i flera år. Han kunde heller inte äta kött sedan dess för att det påminde honom om blod. Den cypriotiska regeringen undersöker nu om det går att få mer information om vad som hände hundratals krigsfångar som saknats sedan dess och om skådespelaren kan ställas inför rätta för krigsförbrytelser. Skådespelaren, som varnats för konsekvenserna, har tagit tillbaka hela historien och sagt att det bara är ett filmmanus.

Annonser