I nedre delen av den långa gatan Faubourg Saint-Honoré finns ett café, där det väntar en överraskning.
Caféet heter Jean Nicot efter en medeltida storhet, som ingen längre känner till.
Det är ett helt vanligt café – så vanligt att det skulle kunna tjäna som modell för hur ett café i Paris ska se ut: Cigarettförsäljning till höger om entrén, blank koppardisk, stora speglar som gör att man svårligen greppar de verkliga dimensionerna, en väggmålning med motiv ur Jean Nicots liv.
Överraskningen? Ja den väntar först om man har anledning att uppsöka toaletten.
Ingången till toaletten är längst in i lokalen. När man har gått in genom den första dörren är toaletten till höger.
Till vänster är en annan dörr. Den visar sig leda till den kända satirtidningen Le Canard Enchainés redakton.
Jag vill gärna tänka mig att denna tidning inte hade varit vad den är, inte hade varit lika spirituell, om det inte vore för att dess redaktion utmynnar i en bar.

P.S. Må vara att ingen längre känner till Jean Nicot. Men han är ändå en man som betytt en hel del – på gott och ont. På 1500-talet var Nicot fransk ambassadör i Portugal. Därifrån lät han importera tobak, avsedd att lindra Catarina av Medicis huvudvärk. Senare lät Carl von Linné uppkalla växten efter Nicot: Nicotiana.

Annonser