Peter Straarup, VD för Danmarks största bank Danske Bank har en lön på 1 050 000 danska kronor. I månaden.
Den straarupska inkomsten har fått viss uppmärksamhet då regeringen och oppositionen sitter i förhandlingar om ett nytt stödpaket till bankerna. I det sammanhanget har socialdemokraterna föreslagit ett tak för direktörslöner i de banker som kan komma att nyttja det kommande stödet.
Det skulle i Peter Straarups fall innebära en lönesänkning på 10,1 miljoner (danska) kronor om året.
Huruvida det är ett ohemult krav – för nu att använda att härligt men sällan luftat uttryck – eller om det handlar om en helt ohemul lön, kan diskuteras.
Vilket också sker.
Häftigt.
Det är strax värre med själva stödpaket till bankerna. Behovet påstås ligga på mellan 70 och 100 miljarder danska kronor.
Det motsvarar ungefär fyra och en halv Öresundbroar, för att hugga till med något konkret, fast möjligen inte alls relevant.
Huruvida de danska bankerna behöver krisstöd i den storleksordningen, och hur det kunde gå så galet, det är det inte så väldigt många som vet, eller i varje fall kan förklara. Något tyder på att heller inte de politiska förhandlarna har helt precisa uppfattningar i ämnet.
Men en månadslön på 1 050 000, eller bara 208 000 danska kronor, det är trots allt möjligt att förhålla sig till.
Många danskar är helt för de slags inkomster – i varje fall för egen del.

Annonser