I denna myllrande myrstack som är tunnelbanestationen Châtelet – världens största, sägs det – finns ett parti, som alltid är ockuperat av ungdomar från de norra förorterna. Som mörka hotfulla skuggor, med kapuschongerna uppfällda, står de tryckta mot väggarna.
Vad väntar de på? Tillfället för det definitiva vredesutbrottet?

Annonser