”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas…”

Ungefär så kändes det, som mitt i evangelieläsningen i julottan, att läsa dagstidningen i morse. Men det är inte Josef och hans trolovade Maria som ska skatteskrivas den här gången. Det är alla 82,5 miljoner tyskar. Eller hur många de nu är.

Tyskarna vet nämligen inte hur många de är. När Weser Kurier frågar Bremens statistikchef hur många som bor i delstaten blir svaret ”Det kan ingen svara er.” Uppskattningar är allt som finns. Ungefär 547 000 är vi. Men den exakta siffran. Sådan statistik förs inte i Tyskland.

Nu ska det i alla fall bli ordning och reda. År 2011 har inte kejsar Augustus, men väl FN och EU, bestämt att alla länder ska folkräknas.

Tyskarna har inte räknat sig sen 1987, så myndigheterna räknar med att det finns en hel del fel.

I ett första steg är det samkörning av register som gäller. Sen blir det dörrknackning för att dubbelkolla och lösa ut tvetydiga uppgifter. Men det blir inte som förra gången, då varje person bosatt i Tyskland besöktes.

Nu ska folkräknarna i stället ta stickprov: ungefär var tionde, eller förhoppningsvis ännu färre, ska besökas. Ålder, kön, civilstånd, nationalitet, födelseort, inflytt från utlandet, yrke, arbetsort och utbilding är grunduppgifterna som ska samlas in.

Fortfarande grubblar myndigheterna på vad man ska göra med udda fåglar som intagna på fängelser, hemlösa, flyktingar och de som bor på vårdhem.

En sak är dock klar: tyskarna ska inte behöva bekymra sig för att deras personliga data hamnar i orätta händer.

Trots att nästa folkräkning ska ske 2021, lovar myndigheterna att alla data från den här folkräkningen ska raderas när de är klara.

Som svensk häpnar jag. Född och uppvuxen med ett personnummer (upprörande och djupt integritetskränkande i många länder) är jag van vid att myndigheter och egentligen vem som helst kan gå in och kolla var jag är född, var jag har bott, vad jag hade för betyg på högstadiet, hur mycket jag tjänade år 2003, att min inkomst trycks i taxeringskalendern.

När jag undrar över befolkningens storlek, klickar jag mig bara in till scb.se . Klick klick. Preliminärt bodde 9 242 595 personer i Sverige i september i år. Klick klick. Vi är 25 stycken som delar mitt efternamn. Klick klick och du har en del del uppgifter. Med en telefon får vi reda på ännu mer.

Tyskarna, och väldigt många andra, skulle storkna.

Annonser