När Sverige gick med i EU 1995 var snus förbjudet, men Sverige fick ett undantag. I takt med att fler och fler länder inför rökförbud, lobbar Swedish Match och de andra snusföretagen för att häva snusförbudet i även de andra länderna. Snusbolagen har fått vittfing på en jättemarknad. Nu har de fått med sig handelsminister Ewa Björling.

I ett debattinlägg i Aftonbladet kräver handelsministern att snuset ska släppas fritt i hela EU. Hon kallar snusförbudet i de andra länderna för diskriminering. En perfekt uppstart för valet till EU-parlamentet i vår kanske.

Ewa Björling har många på sin sida, i EU-parlamentet är bland andra moderaten Christofer Fjellner och socialdemokraten Jan Andersson ivriga snusförespråkare, som då och då bjuder in tobaksbolagen till utfrågningar och andra tillställningar i parlamentet.

Snus är en känslofråga, många svenskar snusar och är oroliga för att EU ska förbjuda deras snus. Så långt är jag med. Men att Sverige ska arbeta för att EU ska tvinga på andra länder att öppna upp sina marknader för snus, är märkligt. Tänk om Nederländerna skulle försöka få EU att tvinga oss att legalisera hasch. Vill inte Ewa Björling att varje land ska få bestämma själv här?

Sverige hade sorgligt lågt valdeltagande när EU-parlamentet valdes förra gången, under 40 procent. Det är bra om politikerna redan nu börjar bygga upp en debatt inför valet, så att väljare – och journalister – hinner upptäcka att det är val och kunna bilda sig en uppfattning.

Men vill politikerna verkligen att debatten ska handla om sådana här saker, om att via EU tvinga på andra länder svenska produkter och värderingar? Feministiskt Initiativ har till exempel talat om att de som vill ha rätten till fri abort –  det vill säga att EU går in och reglera andra länders abortlagstiftningar – till en stridsfråga inför valet.

Jag tror det handlar om att de svenska politikerna vill visa sig uppkäftiga, skaffa billiga röstpoäng. Men vilken effekt har det och vad säger det om dessa politikers syn på EU?

Vill svenska politiker att EU ska tvinga på oss nya tobaksprodukter för att gynna tobaksindustrin i ett annat land? Vill svenska politiker att EU ska peta i våra abortregler? Om inte, hoppas jag att politikerna väljer debattämnen där EU faktiskt både kan och bör påverka inför valet i vår. Det finns tillräckligt med sådana ämnen.

Annonser