Redan i de slamrande barerna kring Salle Pleyel är förväntningarna märkbara.

När Mästaren sedan äntligen har gjort sin entré och böjer sig över klaviaturen, är det som under trycket av alla dessa förväntningar.

Kanske har han inget att komma med. Allting är ännu ohört.

Men efter två timmar och efter sex inrop är det åter bevisat. Mästaren har åter bevisat sig mästare.

– Tack för att ni har följt mig in mitt Paradis, säger han och bugar sig först mot publiken och sedan mot flygeln.

Därefter definitiv sorti.

Annonser