I Italien är facken delade. Rättare sagt pågår ett ställningskrig mellan det största facket Cgil och de två andra Cisl och Uil. Det allra senaste bakslaget för Cgil är ett möte med regeringen för att alla om den ekonomiska krisen, där Confindustria (Industriförbundet), Cisl och Uil bjudits in och Cgil inte ens visste om att mötet skulle hållas. Jag har aldrig varit med om något liknande under mina närmare 20 år här nere. Detta bådar inte gott inför framtiden, i ett läge där Italien behöver enighet på alla fronter för att möte den ekonomiska krisen.

Kristina i Italien

Annonser